warsztat8r Letni Ogród Teatralny 2007 « warsztat 8R

15 Lipiec 07
Letni Ogród Teatralny 2007
Letni Ogród Teatralny 2007
Spot telewizyjny i banery internetowe reklamujące Lerni Ogród Teatralny w 2007 roku.
Projrkt zrealizowany wspólnie z Wojtkiem Kucharczykiem i na podstawie jego plakatów.